Připravujeme pro Vás
již tradiční sousedské setkání s promítáním
s pracovním názvem
„To byla jatka“,
které se bude, doufejme, konat na podzim 2020
(termín a místo konání bude včas upřesněno).

Budeme si povídat nejen o historii a provozu
dnes již zbořených jatek,
která se nacházela za nádražím.