Zájmové území spolku

Zájmové území je vymezeno nádražím ČD v Liberci a železniční tratí, tj. za nádražím směrem k Ještědskému hřebeni.

Zejména se jedná o městskou část Jeřáb – Liberec III., části sousední (VII. Horní Růžodol, IX. Janův Důl, X. Františkov) a oblasti přilehlé.