• Každoročně v měsíci září otevírají Dny evropského dědictví (European Heritage Days – zkráceně EHD) nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov a objektů – včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

  V Liberci jsou pro veřejnost v rámci Dnů evropského dědictví zpřístupněny převážně v centru různé objekty – a my bychom si přáli, aby se nazapomínalo i na hodnotné objekty mimo centrum města.  Proto jsme se v rámci akce EHD rozhodli upozornit na památky, které jsou za nádražím – které  sice nejsou středem pozornosti, avšak jsou též historicky hodnotné či zajímavé.

  ROK 2019

  Nově v našem programu byla pro děti připravena kouzelnická představení Klubu Kouzel Liberec a otevřeno největší modelové kolejiště na severu Čech. Připravili jsme dětské prohlídkové pasy, do kterých děti sbíraly razítka a též mašinku, ve které se mohli dětští návštěvníci vyfotit.
  Již tradičně jsme ve spolupráci se střední školou Na Bojišti zpřístupnili věž školy Na Jeřábu. Na nádraží Horní Růžodol jsme opět instalovali rozšířenou panelovou výstavu o historii železniční trati „A.T.E.“. Na peroně opět vznikla improvizovaná kavárna a pro děti jsme připravili oblíbený koutek s omalovánkami. Též jsme instalovali rozšířenou výstavu uměleckých fotografií s železniční tématikou. Nechyběly ani dvě výstavky historických a retro vozidel.

   

  ROK 2018
  Opět jsme ve spolupráci se střední školou Na Bojišti zpřístupnili věž školy Na Jeřábu veřejnosti a na nádraží Horní Růžodol opět instalovali panelovou výstavu o historii železniční trati „Severočeská transverzálka“ a  o objektu nádraží v Horním Růžodole. Výstavu jsme však rozšířili o unikátní dobové fotografie interiéru místní nádražní restaurace. Na peroně též vznikla improvizovaná kavárna a pro děti jsme připravili koutek s omalovánkami s železniční tématikou. Nově též byla nainstalována výstava uměleckých fotografií s železniční tématikou.
  Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

  ROK 2017
  Ve spolupráci se střední školou Na Bojišti jsme již podruhé zpřístupnili běžně nepřístupnou věž školy Na Jeřábu veřejnosti a připravili a zajistili  na nádraží Horní Růžodol panelovou výstavu o historii železniční trati „Severočeská transverzálka“ (Teplice – Lovosice – Česká Lípa –  Liberec), o objektu nádraží v Horním Růžodole a dalších nádražních libereckých budov spjatých s touto tratí.
  Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

  ROK 2016
  Ve spolupráci se střední školou Na Bojišti jsme zajistili prohlídku věže školy Na Jeřábu, která skýtá krásné pohledy na Liberec a která je jinak celoročně nepřístupná.
  Byly též zpřístupněny prostory bývalého Hirschmannova mlýna  u starých pekáren včetně nově otevřené restaurace Beer Warehouse.
  Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

  NAPSALI O NÁS V LIBERECKÉM ZPRAVODAJI…rok 2019

   

  Organizujeme SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ, jejichž témata bývají různá – jedno však mají společné – týkají se oblasti za nádražím.

  Uspořádali jsme pro Vás:

  prosinec 2019
  Sousedské setkání na téma: Čertovské kouzlení a Mikuláš na peróně

  duben 2019
  Sousedské setkání na téma: Tramvají z Liberce do Hanychova

  duben 2018
  Sousedské setkání s promítáním na téma: Železnice
  Ústředním tématem byla železnice,která se vine našimi čtvrtěmi – dozvěděli jsme se něco z historie železniční trati z Teplic do Liberce, která vede naší čtvrtí,  o železniční společnosti A.T.E. a také o nádraží v Horním Růžodole.

  duben 2017
  Sousedské setkání s promítáním na téma: Filmy a filmová místa za nádražím

  Prošli jsme čtvrtěmi za nádražím a připomněli si pomocí fotografií a ukázek z filmů několik filmů, které se točily v našem sousedství –  Maigret a ministrant, Kalamita, Poslední cyklista a Grandhotel… Na závěr se uskutečnil poznávací kvíz.

   

  listopad 2016
  Sousedské setkání s promítáním: Prezentace nové knihy LIBEREC III – JEŘÁB, městská čtvrť v proměnách doby od autora Jiřího Bocka – člena spolku.
  Představení knihy bylo doplněno o promítání obrázků a fotografií z historie části města za nádražím zaměřená na část města Liberce III – Jeřáb.

  květen 2016
  Sousedské setkání: Organizovaná  procházka po čtvrti Františkov s historickým výkladem spojená s návštěvou oblastního archivu.

  prosinec 2015
  Sousedské setkání s promítáním na téma: Historie a současnost části města za nádražím

  Promítání dobových pohlednic a starých fotografií se zaměřením na historii části města za nádražím, o které povyprávěl Jiří Bock z okresního archivu v Liberci, autor  publikací o částech města Liberce Františkov a Kateřinky a autor připravované publikace o Liberci III – Jeřábu.

   

  Historie je všude kolem nás. Historie daného místa však není kompletní, pokud neobsahuje vzpomínky a zážitky konkrétních obyvatel, kteří zde žijí své každodenní životy.

  Náš spolek se zajímá o historii životů v části Liberce za nádražím. S potěšením přivítáme jakoukoli formu spolupráce při získávání historických materiálů z této části Liberce.

  Jste pamětníky života v této části Liberce? Chcete se o své vzpomínky podělit s ostatními ? Máte dobové materiály, týkající se této oblasti?
  Za zapůjčení starých map, pohledů, fotografií, publikací apod. budeme velmi vděčni.

  Můžete nás kontaktovat na: spolekzanadrazim@seznam.cz

  V PROMĚNÁCH ČASU si můžete prohlédnout naši dosavadní práci v oblasti místní historie za nádražím.

  VÝZVA – Lávka přes železniční trať

  PAMATUJETE či  VZPOMÍNÁTE

  NA KOVOVOU ŽELEZNIČNÍ LÁVKU PŘES LIBERECKÉ NÁDRAŽÍ ?

  MÁTE DOMA DOBOVOU FOTOGRAFII či OBRÁZEK TÉTO LÁVKY ?

  Rádi bychom umístili na náš spolkový informační panel za nádražím
  alespoň  drobnou vzpomínku právě na tuto železniční lávku,
  aby její existence nebyla zapomenuta.

  Pokud byste nám chtěli poskytnout reprodukci obrázku železniční lávky,
  neváhejte nás kontaktovat
  nebo přímo zaslat obrázek na tuto adresu:

  spolekzanadrazim@seznam.cz

  Předem velice děkujeme.

   

   

   

  Péče o pozemek

  Jako spolek jsme si vzali do výpůjčky dlouhodobě neudržovaný pozemek ve vlastnictví města Liberec v lokalitě za nádražím – začátek Husitské ulice, u výstupu z nádražního podchodu směrem k Hanychovské ulici.

  Kolem tohoto pozemku denně projdou stovky lidí, neboť se nachází u pěší spojnice se středem města, kterou občané bydlící za nádražím hojně využívají.
  Tato lokalita je též jednou ze vstupních bran do zájmové oblasti našeho spolku a proto bychom chtěli, aby vypadala lépe.

  Tento pozemek jsme vlastními spolkovými silami (brigádně, zdarma, bez dotací) uvedli do relativně slušného stavu a naší snahou je, ho nadále udržovat.

  Do budoucna bychom chtěli tento pozemek ještě zvelebit, aby se tato lokalita stala příjemnou, přívětivou a bezpečnou pro procházející chodce.

  Jak se nám daří pozemek udržovat, si můžete prohlédnout níže. Výsledky jsou patrné…

  PŘED BRIGÁDOU

  PO BRIGÁDĚ

  NAPSALI O NÁS V LIBERECKÉM ZPRAVODAJI…rok 2018

  Člen našeho spolku Jirka Bock vydal další příspěvek k bohaté liberecké historii – tentokrát na téma „Liberec a jeho třetí čtvrť v roce 1826 – příspěvek ke každodennosti obyvatel města a jeho topografii“.

  Tato studie je součástí periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy, které představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region.

  21.října 2016 se právem zapíše do historie části Liberce za nádražím.
  Vyšla totiž kniha, která mapuje vznik a historický vývoj této městské čtvrti od počátku až do současnosti, kterou napsal zakládající člen našeho spolku.

  Jiří Bock: Liberec III – Jeřáb, Městská čtvrť v proměnách doby

  Číst dál →