• Člen našeho spolku Jirka Bock vydal další příspěvek k bohaté liberecké historii – tentokrát na téma „Liberec a jeho třetí čtvrť v roce 1826 – příspěvek ke každodennosti obyvatel města a jeho topografii“.

    Tato studie je součástí periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy, které představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region.

    21.října 2016 se právem zapíše do historie části Liberce za nádražím.
    Vyšla totiž kniha, která mapuje vznik a historický vývoj této městské čtvrti od počátku až do současnosti, kterou napsal zakládající člen našeho spolku.

    Jiří Bock: Liberec III – Jeřáb, Městská čtvrť v proměnách doby

    Číst dál →