Péče o pozemek

Jako spolek jsme si vzali do výpůjčky dlouhodobě neudržovaný pozemek ve vlastnictví města Liberec v lokalitě za nádražím – začátek Husitské ulice, u výstupu z nádražního podchodu směrem k Hanychovské ulici.

Kolem tohoto pozemku denně projdou stovky lidí, neboť se nachází u pěší spojnice se středem města, kterou občané bydlící za nádražím hojně využívají.
Tato lokalita je též jednou ze vstupních bran do zájmové oblasti našeho spolku a proto bychom chtěli, aby vypadala lépe.

Tento pozemek jsme vlastními spolkovými silami (brigádně, zdarma, bez dotací) uvedli do relativně slušného stavu a naší snahou je, ho nadále udržovat.

Do budoucna bychom chtěli tento pozemek ještě zvelebit, aby se tato lokalita stala příjemnou, přívětivou a bezpečnou pro procházející chodce.

Jak se nám daří pozemek udržovat, si můžete prohlédnout níže. Výsledky jsou patrné…

PŘED BRIGÁDOU

PO BRIGÁDĚ